باغ ملي گياه شناسي Kirstenbosch

img kirstenbosch

پلي که مي توان مثل پرنده،جنگل را ديد

باغ کريستن بوش به عنوان يکي از جذاب ترين و بهترين باغ هاي گياه شناسي در جهان شناخته مي شود. اين باغ در شهر کيپ تاون آفريقاي جنوبي قرار دارد و افزون بر گياهان، تنديس هاي سنگي جالب توجه اي در آن قرار دارند.

 


اين پل اجازه مي دهد تا جنگل را از بالا و از ديد يک پرنده يا ميمون ببينيد. اين راه در بالاي درختان در باغ ملي گياه شناسي Kirstenbosch ساخته شده است. اين پياده راه گردشگري حداکثر ۱۲ متر از زمين ارتفاع مي گيرد.

 

 

{imagonx}img_didaniha/img_kirstenbosch:200:160{/imagonx}

https://telegram.me/kalamezendeh1