خانه مخفی در جنگل های کالیفرنیا

img hide home

معماری خانه مخفی ، با نصب چند آینه در طراحی نمای ساختمان انجام داده شده. این آینه ها نور، تصویر درخت ها و آسمان را منعکس می کنند و به این صورت ساختمان را با استفاده از محیط اطراف می پوشانند. در طول فرم متوازی الاضلاع خانه، فریم ها و بازشو هایی چوبی قرار داده شده تا مردم تفاوت بین تصویر آینه ها با واقعیت را متوجه بشوند.

                                                                                                                                                                                                                      

 چوب ها و اجزای پیش ساخته که در اجرا این سازه استفاده شده با به کار بردن ترفند آینه ها بر روی نما، ساختمان در محیط محو شده اند و بیننده را دچار وهم و خیال می کنند و در عین حال بیننده را به سوی خود می کشاند تا از نزدیک این سازه را لمس کنند، وارد آن بشوند و بر روی سکوهای آن بشینند و از این تعادل ساخته شده بین معماری انسان و طبیعت لذت ببرند.

 

 

{imagonx}img_didaniha/img_hide_home:200:160{/imagonx}