توزیع ماسک های تولید شده در کلام زنده بین پرسنل زحمتکش شهرداری پمپ بنزین‌ها و کارتن خواب ها

موسسه کلام زنده عشق بعد از شیوع ویروس کرونا برنامه ای جهت تولید 100 هزار ماسک بهداشتی صورت آغاز نمود که بخشی از این ماسکها بین پرسنل زحمتکش شهرداری پمپ بنزین‌ها و کارتن خواب ها توزیع گردید.