برنامه تولید 100 هزار ماسک در موسسه کلام زنده عشق

موسسه کلام زنده عشق بعد از شیوع ویروس کرونا برنامه ای جهت تولید 100 هزار ماسک بهداشتی صورت آغاز نمود که مراحل تولید و توزیع این ماسکها در بهار 99 همچنان ادامه دارد...