کپسول عشق پایان بازیست از زبان استادافسانه سلیمی

معرفی کپسول عشق پایان بازیست از زبان استادافسانه سلیمی

جهت مشاهده ویدئوی کامل کلیک نمایید.

اهداف این کپسول:
آگاه شدن به وجود بازی های غیر سازنده ایست که مانع از بروز عشق در روابط می شوند، و آگاه شدن به این‌که بازی های غیر سازنده چگونه کار می کنند و چطور روابط شما تحت تاثیر این بازی ها قرارمی گیرند، و چه راه کارها و امکاناتی برای رهایی از بازی های غیر سازنده در روابط وجود دارد.

هدف دیگر این همایش، آفرینش ِعشق شخصی است، یعنی ایجاد شرایطی در خود و دیگران، برای تجربه ی عشق و جاری شدن عشق در رابطه ها.
در این همایش تلاش می کنیم تا با کمک آموزش ها،  فضایی را در روابط خود‌ ایجاد کنید که بتوانید خارج از بازی ها ،
به هم بازی های زندگی تان عشق بورزید.

جهت مشاهده ویدئوی کامل کلیک نمایید.