كلام زنده به اهواز باز مى گردد...

comeback ahvaz 97كلام زنده به اهواز باز مى گردد.
از علاقمندان به حضور در اين مجموعه تقاضا ميشود با دفتر مركزى تهران تماس برقرار كنند.

۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

????لینک آشنایی با همایش دیدن (کلیک کنید)