برنامه دوره های براکای جان/بازنگری براکا (مهر الی بهمن 98)

‎ ‌‎🔻🔻🔻 22 براکای جان 🔻🔻🔻

✅ بندرعباس
🔸برگزاری: 17 الی 19 مهر ماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷

‎ ‌‎🔻🔻🔻 23 براکای جان 🔻🔻🔻

✅ مشهد
🔸برگزاری: 10 الی 12 مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۵۱۳۸۸۲۵۴۵۵
۰۹۳۵۳۵۵۲۸۱۹
۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰

‎ ‌‎🔻🔻🔻 24 براکای جان 🔻🔻🔻

✅گیلان
🔸برگزاری : 1 الی 3 آبان
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۳۴۰۵۲۹۶
۰۹۳۸۸۸۹۹۹۸۷
۰۱۳۴۲۲۶۱۸۸

🆔 لینک گروه آشنایی با مبانی براکا :
https://t.me/joinchat/BQqq8kAAIWCPGpDO9T9pnA

🔻🔻🔻 براکا جان 25🔻 🔻🔻

✅ کرمان
🔸برگزاری : 16 الی 18 دی
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

🔻🔻🔻براکا جان 26🔻🔻🔻

✅تهران
🔸برگزاری: 16 الی18بهمن
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

ثبت نام مجازی:

@Tedijonam
@zeinab0007

🆔 لینک کانال اطلاع رسانی همایش ها:
https://t.me/kalamezendeh4

🔻🔻🔻بازنگری براکا 🔻🔻🔻

🔷بازنگری نیم روزه ی براکا
🔹برای براکاهای دوره ۱ الی ۱۷
تهران
۱۰ صبح الی ۶ بعداز ظهر

🔹۱۶ آبان
مدرس :کورش سلیمی

🆔 لینک کانال اطلاع رسانی همایش ها:
https://t.me/kalamezendeh4

ثبت نام مجازی:

@Tedijonam
@zeinab0007

دفتر پژوهشگاه :
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲