دوره دیدن

آنچه يك ديدن كند ادراك آن

سال ها نتوان نمودن با بيان


چهار روزي كه هيچگاه فراموش نمي شود!

سفري تكان دهنده به شناخت خويش و شناخت زندگي در فضايی مالامال از دوستي و تجربه هاي آموزنده، سفری که شگفت انگيزترين و به يادماندني ترين روزهاي زندگي را به ارمغان می آورد.

در اين دوره ، ديدن زندگي ، نگریستن به حقيقت خويش و چیدمان پازل زندگي را فرا می گیریم و اين به معنای گشوده شدن دري است به دنياي توانمندي ها و امكانات جديد.
همایش عملی و کارگاهی دیدن، دوره ی سه روز و نیمه آموزش مهارت های ده گانه ی زندگی بصورت عملی و تخصصی است.
در اين دوره ديدن و اجرای زندگي را ياد مي گيريم و حقيقت خويش و پازل زندگي ديده خواهد شد. اين گشوده شدن دري است به دنياي توانمندي ها و امكانات جديد.

هيچ پاسخي براي پرسش "چه بايد كرد" وجود ندارد قبل از اينكه پاسخ داده باشيم: چه كسي در مقابل چه چيزي؟

پيش از تلاش براي بازكردن كلاف سردرگمي ها و دردمندي ها،  بايد ببينيم چه كسي هستيم و با چه چيز مواجه ایم.

زماني كه ديدن زندگي آغاز مي شود، قطعات پراكنده و رويدادهاي تصادفي آن مانند پازل بهم ریخته ی یك اثر هنري حيرت انگيز به نظر می آید كه با چند حركت و جابجايي ساده شكل درست خود را پيدا مي كند و زندگي لبخند خود را بازمي يابد.

کسی که زندگي خانوادگي،  اجتماعي،  كاري، تحصيلي،  فردي و روابط شخصي  را تجربه مي كند، بدون شناخت و درك درست از ماهيت آنها مبتلا به دردهايی  خواهد شد كه زندگي را به کامش  تلخ می كند. دردهايي از جنس نااميدي، ترديد و تزلزل، خشم و كينه، اندوه و حسرت، وحشت و ضعف، حقارت و عدم اعتماد بنفس و ...دردهایی که می توان جلوی بروزشان را گرفت.

زندگي يك هنر تخصصي است، هنري  چنان يكپارچه و ساختارمند كه به علم مانندش مي كند. آموختن زندگي چونان هر علم و هنر ديگري بدون بهره بردن از آموزش، و تنها به اتكاي تجربه و آزمون و خطا يعني از دست دادن فرصت شادي و كاميابي. يا زندگي را به روش علمي مي آموزيم يا زندگيمان عبرتي مي شود براي آموختن ديگران.

همايش ديدن، دوره اي هيجان انگيز و كاربردي از تجربه و دانش گسترده ي هستي شناسي است كه ما را به كشف خويش و سپس كشف پازل بازي زندگي رهنمون مي شود. روش اجراي اين دوره مبتنی بر شبيه سازي فيزیكي و ذهني زندگي با استفاده از بازي هاي گروهي و فردي است كه درك مفاهيم سنگين و عميق هستي شناختی را براي همگان آسان و مفرح مي كند.

اين دوره پايه و پيش نياز همه ي دوره هاي فوق تخصصي مهارت هاي زندگي و تحولات فردي است و بازه ي گسترده اي از آموزش ها و تجربيات مفيد براي بهتر زيستن را در برمي گيرد از جمله:خودشناسي، بازي شناسي زندگي، شاد زيستن، مثبت انديشي، اعتمادبه نفس، موفقيت، آرامش و رهايي از رنج.

شما همچنين مي توانيد از يك جلسه ي رایگان راهنمايي و مشاوره با كارشناسان ما به صورت حضوري بهره ببريد.( استفاده از اين جلسه براي كساني كه قصد شركت در دوره را دارند ضروري است و كيفيت بهره مندی از دوره را افزايش مي دهد)

اين دوره در چهار روز پيوسته  ( يك روز تكميلى فقط در تهران و برخى شهرستان ها ) برگزار مى شود.

شرکت در دوره جدا از بهبود فراوان كه در زندگي و كار شما ايجاد مي كند،  تجربه اي تكرارنشدني و جذاب است و با تمام دیگر تجارب  خوب زندگي تفاوت دارد.

اين سفري شگفت انگيز و کم نظیر است.

در این دوره شما مهارت هایی به دست خواهید آورد  که از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان مهارت های زندگی تعریف شده اند. شامل:

  • توانایی تصمیم‌گیری
  • توانایی حل مسئله
  • توانایی تفکر خلاق
  • توانایی تفکر نقادانه
  • توانایی برقراری رابطه مؤثر با دیگران
  • توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه
  • توانایی خودآگاهی
  • توانایی همدلی با دیگران
  • توانایی رویارویی با هیجان‌ها (غم، خشم، شادی، …)
  • توانایی رویارویی با استرس‌ها

آشنايي بيشتر با تاثيرات دوره از زبان شركت كنندگان و صاحب نظران